QA&QC คืออะไร? ทำความรู้จักการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพกันเถอะ

เชื่อว่าคนส่วนใหญ่หลายคนต้องเคยได้ยินคำว่า การประกันคุณภาพ หรือ QA (Quality Assurance) กับ การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ หรือ QC (Quality Control) กันมาบ้างในเรื่องของกระบวนการผลิต ซึ่งสำหรับเหล่าคนสร้างแบรนด์ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรรู้เพราะในเรื่องของการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากของกระบวนการผลิต เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานหลักสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับบริษัท วธูธร จำกัดของเรา

เรามาทำความรู้จักการทำงานของ การประกันคุณภาพ  (Quality Assurance) และ การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ  QC (Quality Control) กันดีกว่าค่ะว่าคืออะไร? และมีความสำคัญต่อขบวนการผลิตอย่างไร?

 

การประกันคุณภาพ หรือ QA (Quality Assurance) คืออะไร?

คือกระบวนการในการการันตีสินค้าและบริการ ให้มีคุณลักษณะตรงกับความต้องการของลูกค้าและดูแลแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า โดยอาศัยขั้นตอนการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ (QC) นั่นเอง
 

การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ หรือ QC (Quality Control) คืออะไร? 

การควบคุมคุณภาพโดยมีวิธีการดำเนินการโดยตรวจสอบสินค้าในระหว่างการผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดค่ะ โดยเป็นการกำกับตรวจสอบ ก่อน ระหว่าง และหลังการผลิต ซึ่งมีขั้นตอนการตรวจสอบดังนี้


ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ (Raw Material)

 วัตถุดิบทุกตัวที่นำมาใช้ในการผลิตนั้นจะต้องมี Certificate of Analysis ของแต่ละตัวโดยต้องทราบข้อมูของผู้นำเข้าและผู้ขายอย่างชัดเจนค่ะ หลังจากนั้นทางกระบวนการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ (QC) ต้องทำการสุ่มตรวจวัตถุดิบค่ะ

ตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ (Packaging)

บรรจุภัณฑ์ที่เข้ามาต้องตรงกับ Standard โดยขั้นตอนในการตรวจสอบเหมือนกับการตรวจสอบการรับเข้าของวัตถุดิบ Raw Material ที่มีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยคือหลักการ Sampling plan โดย Packaging ใช้หลักการสุ่มแผนการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับเชิงเดี่ยว : MIL-STD-105D จะสุ่มตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ ตาม AQL ที่กำหนดไว้ค่ะ

ตรวจสอบคุณภาพเนื้อผลิตภัณฑ์ (Bulk)

ขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพเนื้อผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 2 ลักษณะการทดสอบคือ

  • Physical Chemical  Testing คือการทดสอบทางกายภาพและทางเคมีของเนื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย Appearance (ลักษณะภายนอก), Color(สี), Odor(กลิ่น), pH(ความเป็นกรด ด่าง) , Viscosity (ความข้นของเนื้อผลิตภัณฑ์) ค่ะ
  • Microbiology Testing คือการทดสอบเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อก่อโรคต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดโดยส่งตรวจที่ห้อง Laboratory ที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO17025 ค่ะ

ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิต

โดยทางการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ (QC) จะมีเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง QC line มีหน้าที่ในการเดินตรวจงานในไลน์การผลิตค่ะ เช่น การสุ่มตรวจก่อนเริ่มไลน์ 10 ชิ้นแรก และ ดำเนินการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ในไลน์ทุกชั่วโมง ตรวจดูการติดสติ๊กเกอร์ การใส่กล่อง และอื่นๆ ว่าตรงตามมาตรฐานหรือไม่ เพื่อป้องกันการผิดพลาดขณะทำงาน 


ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finish Good)

ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป โดยเจ้าหน้าที่ การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ (QC) จะทำการสุ่มตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูปแล้วนั้นตรงตามมาตรฐานหรือไม่ โดยสุ่มตามแผนการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับเชิงเดี่ยว : MIL-STD-105D จะสุ่มตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ ตาม AQL ที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่ผลิตออกไปสู่ตลาดนั้นมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้และตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการและยังมีการเก็บ Retain Sample เพื่อนำมาตรวจสอบในภายหลังเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเนื้อครีมโดยอายุการจัดเก็บขึ้นอยู่กับอายุของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั่นเองค่ะ


ศัพท์เฉพาะทางที่ควรรู้

  • ต้นแบบในการผลิต (Standard )    หมายถึง   ตัวอย่างที่ใช้เป็นต้นแบบในการผลิตและตรวจสอบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามที่ลูกค้าสั่ง
  • AQL   หมายถึง   เปอร์เซนต์ (%) สูงสุดของผลิตภัณฑ์ที่เสียในกระบวนการผลิตที่ยอมรับได้

เห็นแล้วใช่ไหมคะว่า QA และ QC มีความสำคัญอย่างไร? ทั้งนี้ในส่วนของกระบวนการผลิตนั้น การประกันคุณภาพ (QA) และ การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ (QC) มีความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการผลิต จะเห็นได้ว่าทั้งการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ (QC) และ การประกันคุณภาพ (QA) นั้นต่างเป็นกระบวนการตรวจสอบเพื่อทำการป้องกันการเกิดความผิดพลาดที่สามารถส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าและบริการในทุกด้าน 

(Visited 434 times, 1 visits today)

มีข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม

ที่มาบทความ : https://www.wathoothorn.com/?p=105

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *