หากคุณจะผลิต เครื่องสำอาง และ ครีมบำรุงผิวต่าง ๆ คุณจะต้องเลือกโรงงานรับผลิตครีมที่มี คุณภาพ ได้รับการรับรองจากสถาบันต่าง ๆ ที่มีมาตรฐานรองรับ ดังนั้น สิ่งที่คุณจะทราบสิ่งที่คุณจะต้องทราบเกี่ยวกับมาตรฐาน ในโรงงานผลิตเครื่องสำอางและครีมมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

1.จะต้องตรวจสอบว่ามีมาตรฐาน GMP หรือไม่

ซึ่ง GMP เป็นมาตรฐานที่ใช้วัดหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต ตามกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการใช้วัดโรงงานผลิตครีมและเครื่องสำอาง เป็นมาตรฐานการตรวจสอบการผลิตที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุขใช้วัดว่าโรงงานมีคุณภาพมีความสะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะหรือไม่ รวมถึงการผลิตจะต้องถูกต้อง ปราศจากสารปนเปื้อนในสายผลิต นอกจากนี้จะต้องควบคุมบุคลากร ในโรงงาน ผลิต เครื่องสำอางและครีมที่มีมาตรฐานตามกฎข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น ก่อนที่คุณจะเข้าไปผลิตครีมกับโรงงานใดก็ตามเลือก ดูว่าโรงงานมีมาตรฐาน GMP หรือไม่ หากไม่มีคุณจะต้องหลีกเลี่ยง และไปเลือกใผลิตครีมกับโรงงานที่มีมาตรฐานGMP จะดีกว่า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิว อาหารเสริม และเครื่องสำอางที่คุณต้องการผลิตและออกมาวางจำหน่ายมีมารตรฐานมากที่สุด ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อผิว ไม่มีสารปนเปื้อน และไม่มีส่วนผสมของสารที่เป็นอันตราย เช่น ไฮโดรคิวโนน  สารปรอท เป็นต้น ซึ่งหากใช้สารเหล่านี้จะเกิดผลเสียต่อรางกายอย่างมาก เช่นเกิดสิวอุดตัน เกิดรอยแตกสีแดง บริเวณผิวหนังเป็นต้น ดังนั้นหากคุณคิดจะทำธุรกิจเครื่องสำอาง และครีม จะต้องเลือกโรงงานรับผลิตครีมที่มีมาตรฐาน ไม่หลอกลวงผู้บริโภค และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า  

 2.ตรวจสอบว่าโรงงานมี มาตรฐาน ISO หรือ International Standard Organization หรือไม่

ซึ่ง ISO คือมาตรฐานระดับสากล หากว่า โรงงานรับผลิตครีม มีมาตรฐาน ISO แสดงว่า มีหลักการผลิตที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองซึ่งมาตรฐาน ISO นั้น จะ ตรวจสอบ 5 ข้อนี้

  •  สินค้าต้องมีคุณภาพ
  •  คำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ
  •  มีแผนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องบุคลากรภายในโรงงานมีความรู้ความสามารถโดยตรงและสามารถตรวจสอบได้
  • ทุกกระบวนการผลิต จะต้องมีผู้ตรวจสอบดูแล ทุกขั้นตอนในการผลิตเครื่องสำอางและครีมโดยตรง
  •  มีการวัดคุณภาพวิเคราะห์ ประเมินผลเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและครีมมีประสิทธิภาพออกจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้

ดังนั้นหากคุณจะเลือกโรงงานรับผลิตครีม ผลิตเครื่องสำอาง รวมถึงอาหารเสริม ควรตรวจสอบคุณภาพเหล่านี้ก่อนที่จะเลือก เพื่อให้สินค้าของคุณออกมามีคุณภาพได้มาตรฐาน และไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของคุณจะต้องผ่านมาตรฐาน อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่จะตรวจสอบคุณภาพของสินค้า รับรองว่า สินค้าปลอดภัยกับผู้บริโภค เพื่อให้สินค้าสามารถออกวางจำหน่ายได้และได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือการแพ้ ที่มาจากสารเคมี ที่ไม่ได้มาตรฐาน กับผู้บริโภค ดังนั้นเลือกโรงงานรับผลิตครีมดี สินค้ามีคุณภาพ ผู้บริโภคใช้แล้วเห็นผล มีความปลอดภัย คุณจะกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก

(Visited 263 times, 1 visits today)

มีข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม

ที่มาบทความ : https://www.wathoothorn.com/?p=1536

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/xn12cmjl1d/domains/watoothron.com/public_html/wp-content/themes/public-blog/footer.php on line 14

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/xn12cmjl1d/domains/watoothron.com/public_html/wp-content/themes/public-blog/footer.php on line 17

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/xn12cmjl1d/domains/watoothron.com/public_html/wp-content/themes/public-blog/footer.php on line 19

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/xn12cmjl1d/domains/watoothron.com/public_html/wp-content/themes/public-blog/footer.php on line 21