มาทำความรู้จักกับ“HALAL”
Categories
เครื่องสำอางค์

มาทำความรู้จักกับ Halal มาตรฐานผลิตเครื่องสำอางระดับโลกกันเถอะ

  มาตรฐาน HALAL เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่คนผลิตเครื่องสำอางต้องรู้จัก เพราะในปัจจุบันตลาดเครื่องสำอางฮาลาลถือว่าเป็นตลาดใหญ่และมีกำลังซื้อมากขึ้นเรื่อยๆ เครื่องหมายฮาลาลกับเครื่องสำอางเป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ตลาดโลกมีผู้บริโภคเป็นชาวมุสลิม คาดว่าในปี 2030 ชาวมุสลิมทั่วโลกจะมีถึง 2.2 พันล้านคน ซึ่งเท่ากับ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศอินเดีย รัสเซีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่มีประชากรใช้เครื่องสำอางฮาลาลจำนวนมากค่ะ
                มาตรฐานฮาลาลจึงเป็นเครื่องหมายทางการค้าที่มีบทบาทสำคัญที่ ผู้ผลิตเครื่องสำอาง โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องการขยายฐานลูกค้าเพื่อการส่งออกนอกประเทศ จำเป็นต้องเรียนรู้ตั้งแต่ ขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องตามบัญญัติของศาสนาอิสลาม, มาตรฐานของโรงงานผลิตเครื่องสำอาง , วัตถุดิบที่นำมาผลิตเครื่องสำอาง รวมไปถึงการขนส่ง
                 วันนี้วธูธรจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักมาตรฐานฮาลาลในการผลิตเครื่องสำอางกันค่ะ ว่าฮาลาลคืออะไร โรงงานผลิตเครื่องสำอางต้องมีกระบวนการอย่างไรจึงจะได้การรับรองฮาลาล ตามมาดูกันเลยค่ะ

เครื่องหมายฮาลาลกับการผลิตเครื่องสำอางคืออะไร?

รูปภาพจาก Pinterest
                 ฮาลาล  มาจากภาษาอาหรับหมายถึง “อนุมัติ” หรือ “อนุญาต” ตามศาสนบัญญัติหมายถึงสิ่งที่อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าทรงอนุมัติภายใต้หลักนิติศาสตร์อิสลาม เช่น อนุมัติให้ผลิตเครื่องสำอางฮาลาล เป็นต้น การมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ฮาลาลบนฉลากเครื่องสำอางนั้น จึงเป็นการบ่งบอกว่าสินค้านั้นได้รับอนุญาตให้ใช้และถูกต้องตามศาสนาอิสลามค่ะ

กระบวนการที่โรงงานผลิตเครื่องสำอางใช้ในการผลิตเครื่องสำอางฮาลาล

รูปภาพจาก Pinterest

  • โรงงานผลิตเครื่องสำอางต้องแสดงเอกสารบันทึกและหลักฐานการปฏิบัติโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะและบันทึกการควบคุมผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีประสิทธิผลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาลพิจารณาเมื่อมีการตรวจรับรองผลกระทบอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมของกระบวนการผลิต เช่น การตรวจรับวัตถุดิบ การล้าง การขัดเก็บวัตถุดิบสำเร็จรูป การกำหนดรหัสผลิตภัณฑ์หรือการให้ข้อมูลผู้บริโภค เป็นต้น
  • โรงงานผลิตเครื่องสำอางต้องมั่นใจว่าวัตถุดิบและส่วนประกอบที่นำมาใช้ในการผลิตเครื่องสำอางฮาลาล ต้องเป็นสิ่งที่บทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามอนุญาตให้บริโภคและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยแสดงหนังสือรับรองฮาลาลหรือคุณสมบัติยืนยัน
  • โรงงานผลิตเครื่องสำอางต้องมีการทบทวนการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับคณะกรรมการในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อประเมินผลการออกแบบและการพัฒนา และ ระบุปัญหาและเสนอการดำเนินการที่จำเป็น
  • โรงงานผลิตเครื่องสำอางต้องควบคุมการจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางฮาลาลไม่ให้ปะปนกับภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮะรอม
  • โรงงานผลิตเครื่องสำอางต้องควบคุมการจัดเก็บวัตถุดิบ ส่วนผสม บรรจุภัณฑ์ และสินค้ารอการผลิตตามประกาศนี้ โดยมีการบ่งชี้สถานการณ์เก็บรักษา เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน และสิ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
  • โรงงานผลิตเครื่องสำอางต้องมั่นใจว่าพนักงานที่ทำการผลิตเครื่องสำอางฮาลาล ต้องไม่ปนเปื้อน ตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม ตลอดกระบวนการผลิต พนักงานต้องทำความสะอาดก่อนเข้าไลน์การผลิต
  • โรงงานผลิตเครื่องสำอางต้องควบคุมการเก็บรักษาและการขนส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ได้รับการรับรองฮาลาลแล้วนั้นไม่ปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ทั่วไป บันทึกการเก็บรักษาและขนส่งด้วย

                และทั้งหมดนี้ก็คือ มาตรฐานฮาลาล ที่เป็นเครื่องหมายทางการค้าที่การันตีคุณภาพของโรงงานผลิตเครื่องสำอางในเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยในทุกกระบวนการขั้นตอนการผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งโรงงานผลิตเครื่องสำอางของบริษัท วธูธร จำกัดของเรามีมาตรฐานฮาลาลเช่นเดียวกัน และเรารับผลิตเครื่องสำอางมาตรฐานระดับสากลและสามารถดำเนินขั้นตอนการขอเครื่องหมายฮาลาลให้กับทุกท่านที่ต้องการผลิตเครื่องสำอางฮาลาลเพื่อการส่งออกนอกประเทศได้อีกด้วย

หากใครสนใจอยากผลิตเครื่องสำอางฮาลาล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

เพิ่มเพื่อน

Writen By : Kanyapat P.

(Visited 1,247 times, 2 visits today)

มีข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม

ที่มาบทความ : https://www.wathoothorn.com/?p=155

Leave a comment

Your email address will not be published.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/xn12cmjl1d/domains/watoothron.com/public_html/wp-content/themes/public-blog/footer.php on line 14

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/xn12cmjl1d/domains/watoothron.com/public_html/wp-content/themes/public-blog/footer.php on line 17

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/xn12cmjl1d/domains/watoothron.com/public_html/wp-content/themes/public-blog/footer.php on line 19

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/xn12cmjl1d/domains/watoothron.com/public_html/wp-content/themes/public-blog/footer.php on line 21