Categories
เครื่องสำอางค์

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย ตลาดเครื่องสำอาง ในช่วงไวรัส โควิด-19 ( New Normal)

GMP Plus+ ให้ความมั่นใจ เจ้าของแบรนด์ เครื่องสำอาง และความปลอดภัยของผู้บริโภค ( New Norma )

นายทัตภณ จีรโชตินันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วธูธร จำกัด เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการทำความสะอาดร่างกาย เพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสมากขึ้น คนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมใหม่ (New Normal)

มีใช้การทำความสะอาดเจลแอลกอฮอล์มากขึ้น สบู่ที่ผสมสารฆ่าเชื้อกลุ่ม Chloroxylenol,BenZalkonium Chloride สอดคล้องกับปัจจุบันมีคำสั่งซื้อผลิตสินค้ากลุ่มดังกล่าวกับทางโรงงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มลูกค้าแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มแรกเป็นลูกค้าที่มีแบรนด์เครื่องสำอางเป็นของตนเองอยู่แล้วในตลาดที่ต้องการเพิ่มรายได้จากวิกฤตโควิด-19

ส่วนลูกค้ากลุ่มที่ 2 จะเป็นกลุ่มที่ต้องการหารายได้เสริมในช่วงวิกฤตนี้ โดยหันมาสร้างแบรนด์กับทางโรงงาน เพื่อหารายได้เสริมในภาวะดังกล่าว ในระยะยาวคาดว่าเครื่องสำอางในกลุ่มดังกล่าว จะยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าเป็นผลิตภัณฑ์เจลล้างมือที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ 72.4% โดยเฉพาะสบู่เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่ผสมสารฆ่าเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย สบู่เพื่อความงาม รวมถึงสบู่ที่มาจากวัตถุดิบธรรมชาติหรือสมุนไพร ยังมีโอกาสทำตลาดทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากผู้บริโภคจะหันมาสนใจเรื่องการรักษาสุขอนามัย ผิวพรรณ และภาพลักษณ์ที่ดี จึงเป็นโอกาสทองที่สินค้าในกลุ่มดังกล่าว มีโอกาสเติบโตทั้งใน และขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย


อย่างไรก็ตามนายทัตภณ จีรโชตินันท์ ได้กล่าวว่า บนวิกฤตเศรษกิจในยุคโควิด-19 เราควรใช้โอกาสเพิ่มรายได้ จากการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ควรคัดเลือกโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่ได้มาตรฐานการผลิต GMP ISO22716 ISO9001 GMPPlus+ เพื่อความมั่นใจให้กับนักธุรกิจเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอาง และความปลอดภัยของผู้บริโภค เจ้าของแบรนด์ควรศึกษารายละเอียดของสินค้าให้ดี มีการวางแผนการลงทุน วางแผนการตลาดให้ชัดเจน เน้นเรื่องของการลงทุนที่มีความเสียงต่ำ การสั่งผลิตที่ไม่สูงมาก เพื่อสร้างฐานลูกค้าในยุควิกฤตโควิด-19 เมื่อสถานการณ์การระบาดเข้าสู่ภาวะปกติก เราก็จะมีฐานลูกค้าประจำ และมีโอกาสเติบโตในธุรกิจความงามได้อย่างต่อเนื่อง

ทัตภณ จีรโชตินันท์
https://www.wathoothorn.com/

(Visited 104 times, 1 visits today)

มีข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม

ที่มาบทความ : https://www.wathoothorn.com/?p=1529

Leave a comment

Your email address will not be published.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/xn12cmjl1d/domains/watoothron.com/public_html/wp-content/themes/public-blog/footer.php on line 14

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/xn12cmjl1d/domains/watoothron.com/public_html/wp-content/themes/public-blog/footer.php on line 17

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/xn12cmjl1d/domains/watoothron.com/public_html/wp-content/themes/public-blog/footer.php on line 19

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/xn12cmjl1d/domains/watoothron.com/public_html/wp-content/themes/public-blog/footer.php on line 21